Arlo Essential Door Bell
3合1套裝 (B)
(AVD2001B+AC2001+VMB4540)

$200.00
ArloSKU:Wire-Free Doorbell + Chime2 + SmartHub 3-in-1 Full Kit (AVD2001B + AC2001 + VMB4540)

售價:
$2,288.00 $2,488.00

Essential

無線視訊門鈴 

透過便利的無線電池供電視訊門鈴掌握門口的動態,讓您全面查看訪客全身影像。住家或公司的任何出入口都能輕鬆完成設定。 無需配線。

  • HDR 的 HD 影片
  • 更寬廣的 180° 視角
  • 直接連線至 Wi-Fi
  • 絕佳的視訊涵蓋範圍,以 1:1 等比例呈現

 

 

你可能也喜歡

最近瀏覽過